Wiadomości

Rok 2017 jednym z najlepszych dla litewskiej gospodarki

Według danych Departamentu Statystyki, w 2017 r. PKB Litwy zwiększył się o 3,9 %, a jego wartość w cenach bieżących wyniosła 41,839 mld EUR. Najbardziej do tego przyczynił się wzrost eksportu oraz popytu wewnętrznego. Jak zaznaczył główny ekonomista „Danske Banku” na kraje bałtyckie Rokas Grajauskas, w br. PKB Litwy powinien zachować osiągnięte przyśpieszenie. „Przy demonstrującym dobre wyniki eksporcie, niehamującym popycie wewnętrznym oraz wzroście inwestycji nie tylko zostaniemy w gronie najszybciej rosnących gospodarek UE, ale też wyprzedzimy inne kraje bałtyckie.” – stwierdził R. Grajauskas. „Danske Bank” szacuje, że wzrost popytu wewnętrznego w br. wyniesie 4 %. Poprzedni rok był bardzo dobry dla eksportu Litwy – jego wzrost wyniósł ponad 12 % i był to najlepszy wynik w UE. Wg ekonomisty banku SEB Gitanasa Nausėdy poprzedni rok był najlepszym dla litewskiej gospodarki od czasów światowego kryzysu finansowego. Jednak w jego opinii spowalniające tempo wzrostu popytu wewnętrznego może być jednym z czynników ryzyka, które przeszkodzą w 2018 r. osiągnąć podobne tempo wzrostu PKB jak i w 2017 r. Ekonomista z Wydziału Makroekonomii i Prognozowania Banku Litwy Darius Imbrasas z kolei stwierdził, że w br. tempo wzrostu gospodarczego może wyhamować spadek liczby zatrudnionych oraz popyt zagraniczny. „Po pierwsze, popyt na litewskie towary i usługi za granicą w br. wzrośnie wolniej niż w 2017 r., a to z kolei utrudni eksporterom dalsze zwiększanie wartości eksportu. Druga przyczyna – dalej spadająca liczba zatrudnionych, poza tym wolniej wzrastające wynagrodzenia ograniczą wzrost wydatków gospodarstw domowych. Jednak nieprzychylny wpływ wskazanych czynników częściowo powinny zrównoważyć większe strumienie środków z funduszy UE. Przyczynią się do szybszego wzrostu inwestycji.” – tłumaczył D. Imbrasas. (Lietuvos žinios, 31.01.2018)

TOP