Wiadomości

Czy powstanie platforma dla technologii blockchain?

Bank Litwy zamierza stworzyć platformę „LBChain”, na której litewskie i zagraniczne spółki mogłyby testować technologię blockchain oraz oparte na niej usługi. Członek zarządu banku centralnego Marius Jurgilas zauważył, że możliwości zastosowania tej technologii są bardzo duże tam, gdzie jest wymagane szczególnie wysokie bezpieczeństwo i wiarygodność przekazu danych, np. operacje finansowe lub elektroniczne głosowanie. W opinii Banku Litwy taka platforma pomogłaby spółkom pozyskać nową wiedzę, badać technologię poprzez testowanie opartych na niej usług w instytucjach finansowych. Bank Litwy wymienia technologię blockchain jako jedną z najbardziej perspektywicznych innowacji w zakresie technologii fintech. (Lietuvos žinios, 11.01.2018)

TOP