Wiadomości

Zerowa inflacja w grudniu

Według danych Departamentu Statystyki, w grudniu 2017 r. odnotowano zerową miesięczną stopę inflacji. Roczna stopa inflacji w grudniu wynosiła 3,9 %, natomiast średnioroczna stopa – 3,7 % (w listopadzie odpowiednio 4,4 % i 3,5 %). W grudniu na ogólny poziom cen największy wpływ wywarł spadek cen napojów alkoholowych o 3,8 %, odzieży – o 2 %, obuwia – o 3,4 % oraz wzrost cen podróży samolotami o 29,7 %, warzyw – o 9,8 %, owoców – o 3,5 % oraz energii cieplnej – o 1,7 %. Ceny towarów w ciągu miesiąca zmniejszyły się o 0,3 %, natomiast ceny usług zwiększyły się o 0,8 %. Na roczny poziom inflacji największy wpływ miał wzrost cen piwa – o 2,5 %, mleka i produktów mleczarskich, serów i jaj – o 7,6 %, usług lokali gastronomicznych – o 8,8 %, paliw i olejów – o 4,7 %, napojów alkoholowych – o 8,2 %, olejów i innych tłuszczów – o 18 %, a także spadek cen energii elektrycznej – o 4,9 %, wyrobów farmaceutycznych – o 1,4 %, krótkoterminowych artykułów codziennego użytku – o 1,6 %. W ciągu roku ceny towarów zwiększyły się o 3,4 %, a ceny usług – o 5,3 %. Porównując średnioroczną stopę inflacji w krajach bałtyckich, najwyższą stopę odnotowano na Litwie – 3,7 %, na Łotwie w 2017 r. ceny wzrosły o 2,2 %, a w Estonii – o 3,4 %. (Lietuvos žinios, 10.01.2018, Verslo žinios, 12.01.2018)

TOP