Wiadomości

Nieznaczny wzrost bezrobocia na początku roku

Poziom bezrobocia na początku 2018 r. wynosił 8,7 % - o 1 pkt procentowy więcej niż na początku grudnia 2017 r. oraz 0,2 pkt procentowego więcej niż na początku poprzedniego roku. Wg danych Litewskiej Giełdy Pracy, w końcu 2017 r. na Litwie było 152,5 tys. zarejestrowanych bezrobotnych – o 17,4 tys. (12,9 %) więcej niż w końcu listopada 2017 r. oraz o 503 osoby (0,3 %) więcej niż przed rokiem. Długookresowi bezrobotni stanowili 38,5 tys. osób, czyli o 1,5 % mniej niż przed rokiem. Najwięcej bezrobotnych na początku grudnia było w rejonie łoździejskim (lit. Lazdijų r.) – 15,7 %, ignalińskim – 15,1 % oraz jezioroskim (lit. Zarasų r.) – 14,6 %. Najniższe bezrobocie odnotowano w rejonie kretyńgskim (lit. Kretingos r.) – 4,5 %, elektreńskim (lit. Elektrėnų r.) – 5,7 % oraz birsztańskim (lit. Birštono r.) – 6 %. (Lietuvos žinios, 09.01.2018)

TOP