Wiadomości

Wolniejszy wzrost handlu detalicznego w listopadzie

Miesięczny wzrost obrotów handlu detalicznego w listopadzie 2017 r., w porównaniu z październikiem, na Litwie był niższy niż w UE. Wg danych Eurostatu, na Litwie miesięczny wzrost handlu detalicznego wyniósł 1,2 %. Najwyższy wzrost handlu odnotowano w Portugalii (3,9 %), Słowenii (2,8 %) i Niemczech (2,3 %). Na Łotwie w ciągu miesiąca obroty handlu zwiększyły się o 1 %, a w Estonii zmniejszyły się o 0,2 %. W ujęciu rocznym, w porównaniu z listopadem 2016 r., na Litwie odnotowano wzrost handlu detalicznego o 5 %, na Łotwie – o 4,8 %, a w Estonii – spadek o 1,2 %. W całej UE obroty handlu detalicznego w ciągu miesiąca zwiększyły się o 1,5 %, a w ciągu roku – o 2,7 %. (Lietuvos žinios, 09.01.2018)

TOP