Wiadomości

Wydajność pracy spada

Wg danych Departamentu Statystyki, w ciągu jednej godziny pracy w gospodarce kraju w poprzednim roku wytworzono średnio 13,6 EUR wartości dodanej. Jest to o 1 % mniej niż w 2015 r. Dla porównania, średnie wynagrodzenia w 2016 r. zwiększyły się o 8,4 %. Jeden pracownik w 2016 r. wytworzył w ciągu roku średnio 25,6 tys. EUR wartości dodanej. Najwyższą wydajność odnotowano w spółkach dokonujących transakcje dot. nieruchomości – 35 EUR/h. Wysoką wydajność odnotowano także w spółkach z branży IT i komunikacji (24 EUR/h), finansów i ubezpieczeń (20,8 EUR/h), a najmniejszą – w spółkach sektora rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa – 5,6 EUR/h. (Lietuvos rytas, Verslo žinios, 03.10.2017)

TOP