Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (05.11.2018)

Listopadowe posiedzenie Forum poświęcono przygotowaniom do konkursu dla uczniów oraz sprawom organizacyjnym.
Konkurs wiedzy ekonomiczno - historycznej

Konkurs wiedzy ekonomiczno - historycznej

Korona zaprasza uczniów 9 - 12 klas szkół polskich na Litwie do udziału w konkursie!
Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (10.09.2018)

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (10.09.2018)

Gościem posiedzenia był pan Andrzej Woźniak, przedstawiciel firmy „Gulf – pro”.
Spotkanie integracyjne „Korony”

Spotkanie integracyjne „Korony”

Zgodnie z tradycjami w lipcu odbyło się spotkanie integracyjne członków „Korony”.
Szkolenia dla nauczycieli szkół polskich

Szkolenia dla nauczycieli szkół polskich

W dniach 25-28 czerwca odbyły się w Wilnie szkolenia dla nauczycieli szkół polskich.

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (04.06.2018)

Do grona członków „Korony” dołączyła kolejna spółka – UAB „Teisės garantas“.

Oświadczenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona”

Stanowisko Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona” w sprawie ostatnich wypowiedzi Prezesa ZPL Michała Mackiewicza.
Warsztaty szkoleniowe "Uczeń zdolny, twórczy i podwójnie wyjątkowy"

Warsztaty szkoleniowe "Uczeń zdolny, twórczy i podwójnie wyjątkowy"

Szanowni Nauczyciele i Pedagodzy, Mamy przyjemność ponownie zaprosić Państwa do udziału w szkoleniach, organizowanych przez Forum Przedsiębior.

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (07.05.2018)

Majowe spotkanie „Korony” zostało w całości poświęcone sprawom organizacyjnym.

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (05.02.2018)

Głównym tematem spotkania było zatrudnianie pracowników z krajów trzecich.
Wizyta przedstawicieli „Korony” w Parku Naukowo – Technicznym „Polska – Wschód”

Wizyta przedstawicieli „Korony” w Parku Naukowo – Technicznym „Polska – Wschód”

W dniu 22 stycznia br. delegacja „Korony” ponownie odwiedziła Park Naukowo – Techniczny Polska – Wschód w Suwałkach.
Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (04.12.2017)

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (04.12.2017)

Na grudniowym spotkaniu poruszono temat rozwiązywania sporów w arbitraży komercyjnym.
„Korona” uczciła 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

„Korona” uczciła 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

W dniu 5 grudnia Polacy na Wileńszczyźnie oraz w Polsce obchodzili 150. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (06.11.2017)

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (06.11.2017)

Głównym tematem listopadowego spotkania była technologia blockchain oraz krytowaluty.
Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (02.10.2017)

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (02.10.2017)

Gościem październikowego spotkania był prof. Jarosław Wołkonowski.
Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (04.09.2017)

Posiedzenie Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” (04.09.2017)

Gościem wrześniowego posiedzenia „Korony” był Radca Jerzy Karasiuk, kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiln
Nowe przepisy Kodeksu pracy - spotkanie informacyjne

Nowe przepisy Kodeksu pracy - spotkanie informacyjne

W dniu 3 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne dot. nowego Kodeksu Pracy.
Organizacje polskich przedsiębiorców z Litwy i Ukrainy rozmawiają o współpracy

Organizacje polskich przedsiębiorców z Litwy i Ukrainy rozmawiają o współpracy

Delegacja „Korony” spotkała się w Kijowie z organizacją zrzeszającą polskich przedsiębiorców na Ukrainie.
Konkurs wiedzy ekonomiczno - społecznej "Chcę być przedsiębiorcą"

Konkurs wiedzy ekonomiczno - społecznej "Chcę być przedsiębiorcą"

Czy chcesz być przedsiębiorcą? - takie pytanie skierowali polscy przedsiębiorcy zrzeszeni w "Koronie" do uczniów klas maturalnych.
Bernard Niewiadomski prezesem „Korony” przez kolejne 2 lata

Bernard Niewiadomski prezesem „Korony” przez kolejne 2 lata

W dniu 15 maja odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie członków „Korony”.

Wiadomości

Projekt pt. "Polska szkoła miejscem rozwoju uzdolnień"

Logo senat z podpisem 1  Fundacja 

 

Projekt pt. "Polska szkoła miejscem rozwoju uzdolnień"

Obszar: Edukacja Polska na Wschodzie

Projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

CEL: Zwiększenie kompetencji kadry nauczycielskiej polskich szkół na Litwie w zakresie pracy z uczniami zdolnymi i uzdolnionymi

GRUPA DOCELOWA: nauczyciele polskich szkół na Litwie

TERMIN: 3-4 lipca 2017

ORGANIZATOR: Forum Przedsiębiorczości Polskiej "Korona"

WYKŁADOWCY: nauczyciele Warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

MIEJSCE: Dom Kultury Polskiej

FINANSOWANIE: 12000 PLN

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projekt jest kontynuacją rozpoczętych w roku 2015 szkoleń z zakresu pedagogiki zdolności skierowanych do nauczycieli polskich szkół na Litwie. Wtedy zostało dokonane wprowadzenie, dotyczące nauczycielskich metod rozpoznawania zdolności i uzdolnień uczniów.

W tej edycji przewidywane jest dwudniowe szkolenie obejmujące dwa wątki tematyczne:

ü  Systemowe wspieranie uczniów zdolnych i uzdolnionych – przykłady dobrych praktyk (w tym omówienie rozwiązań naukowców, takich jak J.Renzulli, jak też wdrażanych w Polsce projektów, m.in. WARS i SAWA czy Taki jak Mozart); zwieńczeniem tego szkolenia będzie próba wypracowania możliwego do przyjęcia przez daną szkołę rozwiązania, obejmujące różnorodne oddziaływania na uczniów zdolnych i uzdolnionych (np. identyfikację, zwiększenie motywacji uczniów, dbałość o osiąganie sukcesów, dokumentowanie osiągnięć, współpraca  z rodzicami i in.).

ü  Metodyka pracy z uczniem zdolnym oraz uzdolnionym – szkolenie obejmujące podstawowe wytyczne związane z motywowaniem uczniów zdolnych i uzdolnionych, zwiększeniem ich umiejętności metapoznawczych, doborem metod, treści i form pracy na lekcji oraz zajęciach dodatkowych. Efektem tego szkolenia będzie stworzenie ram projektu międzyprzedmiotowego oraz opracowanie planu pracy z uczniami zdolnymi lub uzdolnionymi kierunkowo.

Oczekuje się, że w wyniku tego szkolenia w polskich szkołach na Litwie rozpoczęte będą działania zmierzające do aktywizowania nauczycieli w zakresie edukacji uczniów zdolnych i uzdolnionych, co przyczyni się do zwiększenia jakości edukacji oraz zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności polskich szkół.

LICZBOWE OKREŚLENIE SKALI DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU:

ü  Dwa dni szkoleń dla nauczycieli szkół polskich na Litwie.

ü  12 godzin wykładów i warsztatów (2 dni po 6 godzin).

ü  W szkoleniach wzięła udział 71 osoba.

ü  Po zrealizowaniu 12 godzin szkoleń uczestnicy otrzymali zaświadczenie udziału.

ü  Szkolenia realizowało 3 wykładowców Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

ü  W pracach organizacyjnych (rejestracja uczestników, przygotowanie identyfikatorów i zaświadczeń) pomagało 5 studentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie w ramach wolontariatu.

W mediach ukazały się informacje na temat projektu:

artykuł w gazecie Kurier Wileński

http://kurierwilenski.lt/2017/07/04/orly-nie-wchodza-po-schodach/ 

notka informacyjna w Radiu Znad Wilii

http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/szkolenia-dla-nauczycieli-wzmacniac-jakosc-polskich-szkol/ 

informacje w portalu multimedialnym WILNOTEKA.LT

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/orly-nie-wchodza-po-schodach 

informacje w portalu multimedialnym L24.lt

http://l24.lt/pl/oswiata/item/197699-w-wilnie-ruszyly-szkolenia-dla-nauczycieli-szkol-polskich

1

2

6

10

12

TOP